Slide LEVEN IN DE LANEN LEVEN IN DE LANEN Slide LEVEN IN DE LANEN IS LEVEN MIDDEN IN HET LANDSCHAP. GENIETEN VAN EEN NATUURLIJKE WOONBUURT. MET WONINGEN AAN RUIME LANEN EN GROENE PARKEN DIE UITZICHT BIEDEN OP DE POLDER.

De Lanen maakt deel uit van de wijk de Groote Wielen in Rosmalen, gelegen in het oostelijke deel van ’s-Hertogenbosch. Het is de meest noordwestelijke woonbuurt en ligt tussen de Maas (in het noorden) en de waterplas in. Aan de noord- en westzijde grenst Lanen aan het open rivierpolderlandschap en in het oosten aan het polderpark. De zuidzijde is gericht op de Groote Wielenplas. Deze diversiteit in natuur is terug te vinden in de drie delen van De Lanen: de Polderlanen, de Parklanen en de Oeverlanen.

De Parklanen
In de Parklanen overheerst de natuur in de vorm van weelderige parken, ruisende polderbomen en kabbelende waterlopen. Groene schiereilanden bepalen de hoofdopzet van de Parklanen.

De Oeverlanen
De Overlanen wordt begrensd door de Blauwe Sluisweg en de Groote Wielenplas. Het geheel heeft een heel open karakter zodat er overal mooi zicht is op het water.

De Polderlanen
De sfeer van de polderweggetjes van weleer vormden de inspiratie voor de Polderlanen. Een dorpse uitstraling en een smalle waterloop voeren hier de boventoon.

 

Tevens ligt De Lanen aan het nieuwe natuurgebied Kanaalpark Rosmalen, langs het Maxima-kanaal. Door de robuuste ecologischeverbindingszone komen de dynamische beekdalgronden van de Aa weer in contact met de Maasuiterwaarden. Er komen diverse vogels en vissen voor.