Supervisor Marc Reniers Ambities van De Lanen op een inspirerende wijze uitdragen

Marc Reniers is supervisor voor De Lanen. Hij is aangesteld om ervoor te zorgen dat de plannen van verschillende ontwikkelaars en architecten goed op elkaar en op de stedenbouwkundige uitgangspunten aansluiten.

Reniers: “Het is in De Groote Wielen een relatief nieuwe functie dus dat is een uitdaging. Maar het is heel boeiend om zo nauw bij het totale proces van de totstandkoming van een dergelijke grote woningbouwontwikkeling betrokken te zijn.”

 

Samen ontwikkelen
Marc is lid van de welstandcommissie van ‘s-Hertogenbosch en is vandaaruit aangesteld als supervisor. Aan hem de taak om samen met de stedenbouwkundige van de gemeente, de ruimtelijke ambities van De Lanen op een inspirerende wijze uit te dragen naar de ontwikkelaars, architecten en alle bij het plan betrokken ontwerpende disciplines. “Samen ontwikkelen maakt het interessant! Een ontwikkelaar kijkt naar de marktvraag, de architect ontwerpt op basis van deze uitgangspunten en dit moet dan weer aansluiten op de stedenbouwkundige plannen van de gemeente en de welstandcommissie”, legt Marc uit.

 

Deze tijd met nieuwe inzichten en ideeën zorgen voor een andere dynamiek. Het daagt uit tot hoogwaardige, en waar mogelijk zelfs avontuurlijke, architectuur. Maar dit vraagt ook om een ander soort planbegeleiding vanuit de gemeente. Marc: “Doordat we met meerdere personen aan de plannen werken, ontstaat een grotere betrokkenheid bij de inhoud en de voortgang. Het is mijn taak om dat proces vlot te laten verlopen. Zo adviseer ik de opdrachtgever en de gemeente over de keuzes van de ontwerpers. Daarnaast zorg ik ervoor dat de verschillende architecten de ontwerpen waar nodig op elkaar afstemmen.”

 

Passend binnen het grote verhaal
“Om tot concrete invulling van het plangebied De Lanen te komen, ga ik met de verschillende opdrachtgevers en ontwerpers om tafel. Aan mij de taak om tijdens overlegmomenten overeenstemming te krijgen tussen de diverse architecten en recht te doen aan alle wensen van de betrokken partijen. In het begin gaat dit over grote dingen zoals het bouwvolume, aantal en type woningen. Maar dit wordt steeds gedetailleerder, denk bijvoorbeeld ontwerpen voor de gevels; wat voor soort ramen, komen er erkers of aanbouwen? En wat te denken van de inrichting van een wijk; waar komen de tuinen of garages en welke bomen worden aangeplant? In de Lanen is het karakter van de openbare ruimte namelijk de drager voor de architectonische uitwerking.”

 

In een later stadium hebben we het over de woningdetails. Hoe worden de daken en gevels uitgewerkt; welke dakbedekking of metselwerk wordt gebruikt? Welke stenen en kleuren kiezen we? Stel dat de ene woning gebouwd wordt met bruine stenen en de huizen die hieraan grenzen zwarte stenen hebben… past dat dan wel? We zoeken continu naar verbinding tussen de architectonische ontwerpen. Zo ontstaat als het ware een familie. Want het geheel moet meer zijn dan gewoon een heleboel huizen bij elkaar. Het gaat om de samenhang!”, zegt Marc enthousiast.

 

 

Wijkmanager Ton van Helvoort Fungeren als schakel tussen gemeente en wijk

Sinds 1 maart 2017 is Ton van Helvoort vanuit de gemeente aangesteld als wijkmanager voor De Groote Wielen. Binnen zijn functie zoekt hij naar mogelijkheden om gezamenlijke belangen van de wijk op tafel te krijgen. Wellicht heb je hem al ontmoet, of lees verder en maak nader kennis met hem.

“Mijn taak is het fungeren als schakel tussen gemeente en wijk. Dat betekent dat ik in beeld kom als de gebruikelijke rechtstreekse contacten tussen wijk, wijkbewoners en gemeentelijke afdelingen niet goed verlopen. Ik kan dan als een soort van smeerolie dienen tussen wijk en gemeente en tussen de raderen van de ambtelijke organisatie.” zegt Ton.

 

Ook heeft hij contacten met diverse organisaties die actief zijn in de wijk. Denk hierbij aan sociale aangelegenheden, veiligheid en de (fysieke) inrichting en het beheer van de wijk. Ton: “Met verschillende beroepskrachten van organisaties als zorg- en welzijnswerk, politie, woningcorporaties, stadstoezicht en beheer openbare ruimte bespreek ik regelmatig de ontwikkelingen in de wijk. Wat gaat goed, wat niet of waar valt iets te verbeteren? Ook bespreek ik met de wijkraad de voortgang van diverse zaken in de wijk: van verkeersveiligheid tot het gebruik van Windkracht 5.”

 

Mocht je vragen hebben, dan is hij bereikbaar via 06 – 51 29 45 75 of per mail op t.vanhelvoort@s-hertogenbosch.nl

 

Ontwikkelaar Van Wanrooij; Een eigen gezicht en uitstraling voor de Lanen

De Lanen is een van de buurten in de Groote Wielen. In dit deel van de wijk voeren groene lanen straks de boventoon. Er komt een diversiteit aan woningen in deze ruim opgezette, natuurlijke omgeving. Een van de ontwikkelaars die daar nu al druk mee bezig is, is Cees Robbemondt van Van Wanrooij bouw en ontwikkeling: “De eerste concrete contouren van de buurt tekenen zich nu af.”

Bijzondere locatie
De Lanen neemt een bijzondere plaats in binnen de Groote Wielen. Het is het eerste deelplan aan de noordzijde van de waterplas en op loop afstand van de Maas, een op zichzelf staande wijk waar ruim 800 woningen gerealiseerd zullen worden. De buurt grenst aan de Blauwe Sluisweg en wordt aan de zuidzijde omsloten door de waterplas en het (toekomstige) park aan de oostzijde. Robbemondt: “Dit heeft ons geïnspireerd bij de ontwikkeling van de woningen. In het plan voor de Lanen hebben wij gezocht naar een mix van diverse woningen voor verschillende doelgroepen. Te meer ook daar dat we de Lanen met verschillende ontwikkelende partijen uitwerken. Hiermee sluiten we aan bij de visie van de gemeente ’s-Hertogenbosch: ‘eenheid in verscheidenheid’; hetgeen wat weer naadloos op onze visie ‘bouwen wat de klant wenst’ aansluit.”

 

Groene vingers
“In het parkmilieu (aan de oostzijde van de wijk) zijn we uitgegaan van het principe van wooneilanden, daardoor krijgen een groot aantal woningen uitzicht op het groen. Ook hebben we het park zoveel mogelijk betrokken bij de buurt. Met als resultaat dat het groen nu gedeeltelijk de wijk in zal lopen. Wij noemen het ‘de groene vingers’.

 

Duurzaam gasloos
Het is ons doel om woningen te ontwikkelen waar vraag naar is; veelal zijn dat huizen met een tuin en vrij uitzicht. Variërend van tweekappers en vrijstaande woningen tot hoek- en rijwoningen. Dus hebben we naast de architectuur ook goed gekeken naar de ruimte en een goede basisindeling. Voor de woningen die nog ontworpen worden in de rest van De Lanen geldt dat die moeten voldoen aan de hogere EPC=0 eis. Gasloos bouwen met EPC=0 is qua techniek op verschillende manieren realiseerbaar.” Op dit moment wordt gewerkt aan de uitgangspunten. De komende maanden buigen de gemeente en ontwikkelaars zich over de invulling en worden alle afspraken op het gebied van duurzaamheid, gasloos bouwen, financiën en het openbaar gebied vastgelegd.

 

Bij de overgang naar gasloos wonen komt veel kijken. Bijvoorbeeld een andere manier van koken dan het vertrouwde gasstel. Maar denk ook aan een ander verwarmingssysteem en een andere manier om water te verwarmen. Voor het verwarmen van een woning wordt een warmtepomp vaak genoemd. Dat is een apparaat dat energie uit lucht of uit de bodem haalt en omzet in warmte voor centrale verwarming en warm tapwater. De warmtepomp verbruikt elektriciteit, afhankelijk van de grootte van de woning zal de energierekening van de stroom hoger uitvallen, als je volledig gasloos gaat wonen. “Om dat te voorkomen is het belangrijk om bij een stijgend elektriciteitsgebruik te investeren in zonnepanelen. Zo kan je de energie die voor de warmtepomp nodig is, zelf opwekken. De uiteindelijke winst komt uit verder te ontwikkelen installaties. We verwachten nog meer innovatie door producenten van deze apparaten” aldus Cees.