Nieuwe tijdelijk school in het Centrum

De eerste palen zijn de grond ingeslagen. Hiermee is het startsein gegeven voor de bouw van Campus aan De Lanen, waar eveneens KC de Hoven met twee groepen gaat draaien. Ook is de ‘kiss and ride’-strook aangelegd. Beetje bij beetje beginnen de contouren van het gebouw van Campus aan De Lanen te ontstaan. Nog maar een paar weken en dan staat het gebouw er… Naar verwachting gaan de deuren op 20 augustus met een grote zwaai open.

Tijdelijke huisvesting
Campus aan De Lanen heeft voor de tijdelijke huisvesting een mooie plek toegewezen gekregen: de Lunersingel 181 in Rosmalen. Een van de speerpunten van Campus aan De Lanen is buiten leren. Aangezien de campus voorlopig in een tijdelijke voorziening gehuisvest is, is het team op zoek naar mogelijkheden om de buitenruimte groener, avontuurlijker en uitnodigend te maken om onderzoekend te leren. Frouke Boel, directeur Campus aan De Lanen: “Er wordt hard gewerkt aan het ontwerpen van een aantrekkelijke buitenruimte. Dat is altijd lastiger dan bij een definitieve voorziening. Zeker aangezien er bij de tijdelijke huisvesting enkel een grijs tegelplein wordt opgeleverd. Inmiddels hebben we een hovenier gevonden die met ons mee wil denken hoe we de buitenruimte kunnen vormgeven, van materialen tot aan beplanting om de biodiversiteit te vergroten.”

 

Hierbij kan de campus alle hulp en input gebruiken. Heb jij ideeën, kun je materialen leveren (denk aan boomstammen, hout en beplanting) of wil je graag je handen uit de mouwen steken tijdens een klusweekend in september? Laat dat dan even weten via info@campusaandelanen.nl “We hopen op hulp van zoveel mogelijk ouders en andere betrokkenen, om samen het schoolplein groener en spannender te maken”, zegt Frouke enthousiast!


sfeerimpressies Campus aan De Lanen en KC De Hoven

 

Route bouwverkeer
Na de zomer wordt gestart met de bouw van woningen in het oostelijke deel van De Lanen. Bouwverkeer mag alleen gebruik maken van de route Koornwaardlaan en Lunersingel en mag niet op de rijbaan ten noorden van de tijdelijke Campus aan De Lanen komen. Verder is het voor bouwverkeer verboden om gebruik te maken van de brug over de Groote Wielenplas.

 

Campus aan De Lanen is vanuit de Hoven gemakkelijk en veilig te bereiken via het fietspad dat inmiddels is aangelegd. Kinderen die met de auto worden gebracht, kunnen uitstappen op de ‘kiss and ride’ strook.

 

 

Totstandkoming van De Lanen

Marc Reniers is supervisor voor De Lanen. Hij is aangesteld om ervoor te zorgen dat de plannen van verschillende ontwikkelaars en architecten goed op elkaar en op de stedenbouwkundige uitgangspunten aansluiten. Reniers: “Het is in De Groote Wielen een relatief nieuwe functie dus dat is een uitdaging. Maar het is heel boeiend om zo nauw bij het totale proces van de totstandkoming van een dergelijke grote woningbouwontwikkeling betrokken te zijn.”

Samen ontwikkelen
Marc is lid van de welstandcommissie van ‘s-Hertogenbosch en is vandaaruit aangesteld als supervisor. Aan hem de taak om samen met de stedenbouwkundige van de gemeente, de ruimtelijke ambities van De Lanen op een inspirerende wijze uit te dragen naar de ontwikkelaars, architecten en alle bij het plan betrokken ontwerpende disciplines. “Samen ontwikkelen maakt het interessant! Een ontwikkelaar kijkt naar de marktvraag, de architect ontwerpt op basis van deze uitgangspunten en dit moet dan weer aansluiten op de stedenbouwkundige plannen van de gemeente en de welstandcommissie”, legt Marc uit.

Deze tijd met nieuwe inzichten en ideeën zorgen voor een andere dynamiek. Het daagt uit tot hoogwaardige, en waar mogelijk zelfs avontuurlijke, architectuur. Maar dit vraagt ook om een ander soort planbegeleiding vanuit de gemeente. Marc: “Doordat we met meerdere personen aan de plannen werken, ontstaat een grotere betrokkenheid bij de inhoud en de voortgang. Het is mijn taak om dat proces vlot te laten verlopen. Zo adviseer ik de opdrachtgever en de gemeente over de keuzes van de ontwerpers. Daarnaast zorg ik ervoor dat de verschillende architecten de ontwerpen waar nodig op elkaar afstemmen.”

Passend binnen het grote verhaal
“Om tot concrete invulling van het plangebied De Lanen te komen, ga ik met de verschillende opdrachtgevers en ontwerpers om tafel. Aan mij de taak om tijdens overlegmomenten overeenstemming te krijgen tussen de diverse architecten en recht te doen aan alle wensen van de betrokken partijen. In het begin gaat dit over grote dingen zoals het bouwvolume, aantal en type woningen. Maar dit wordt steeds gedetailleerder, denk bijvoorbeeld ontwerpen voor de gevels; wat voor soort ramen, komen er erkers of aanbouwen? En wat te denken van de inrichting van een wijk; waar komen de tuinen of garages en welke bomen worden aangeplant? In de Lanen is het karakter van de openbare ruimte namelijk de drager voor de architectonische uitwerking.”

In een later stadium hebben we het over de woningdetails. Hoe worden de daken en gevels uitgewerkt; welke dakbedekking of metselwerk wordt gebruikt? Welke stenen en kleuren kiezen we? Stel dat de ene woning gebouwd wordt met bruine stenen en de huizen die hieraan grenzen zwarte stenen hebben… past dat dan wel? We zoeken continu naar verbinding tussen de architectonische ontwerpen. Zo ontstaat als het ware een familie. Want het geheel moet meer zijn dan gewoon een heleboel huizen bij elkaar. Het gaat om de samenhang!”, zegt Marc enthousiast.

Groene tuinen met het oog op water berging

Het klimaat verandert, zo regent het vaker en heviger. Nu komt het regenwater vaak in het riool terecht, die daardoor overbelast wordt. Met alle vervelende gevolgen van dien; overstromingen, schades en ander overlast tot gevolg. Eén van de oplossingen is het regenwater beter benutten en hergebruiken. De gemeente ’s-Hertogenbosch voert momenteel campagne om inwoners te informeren hoe zij er beter mee kunnen omgaan.  

De gemeente ‘s-Hertogenbosch vindt het belangrijk dat niet al het regenwater in het riool terecht komt, maar dat water weg kan zakken tussen tegels en bestrating. “In De Groote Wielen zijn al oplossingen gevonden voor de gevolgen van hevige regenval. Het zijn manieren waarmee het water boven de grond weggeleid wordt. Bewoners hebben dan zo min mogelijk last van ondergelopen straten. En bijkomend voordeel is dat het water niet direct in het riool verdwijnt”, zegt Martine Beuken, programmamanager Water bij de gemeente ’s-Hertogenbosch.

 

Aanleg en inrichting van groene tuinen
Martine: “We zijn eraan gewend geraakt om onze leefomgeving totaal naar ons gemak in te richten. Niet iedereen is zich er echter van bewust dat hierdoor nogal wat negatieve gevolgen ontstaan. Te veel bestrating in onze tuinen zorgt voor problemen tijdens hoosbuien, vermindering van biodiversiteit en zorgt voor opwarming van de stad.“ Nu de eerste bewoners van De Lanen binnenkort hun intrek nemen en gaan nadenken over de aanleg van hun tuinen wil de gemeente hen stimuleren niet teveel te verharden. Kortom, meer groen en minder tegels in de wijk. Bijvoorbeeld door de bestrating in de tuin af te laten lopen naar een verlaging in de tuin of grind te gebruiken zodat het water de grond kan zakken. Of wat te denken van een vijver in de tuin die het water opvangt of speciale kratten onder de grond die het water opvangen? Met kleine aanpassingen kun je al veel bereiken. Denk eens aan een regenton waarin je regenwater kunt opvangen en hergebruiken. Wil je meer weten of tips? Bekijk de website www.waardevolwater.nl

 

Samen voor meer groen in de buurt
Ook jij kunt helpen om het schone regenwater op te vangen en weer te gebruiken voor bijvoorbeeld je tuin. Zo help je de gemeente regenwaterbestendig te maken én bespaar je ook nog eens op drinkwater. Maar er zijn meer regelingen. Zo roept Waterschap Aa en Maas inwoners, verenigingen en bedrijven op om samen aanpassingen te doen die de leefomgeving klimaatbestendig maken en verbeteren. Als je met meerdere bewoners maatregelen treft kom je in aanmerking voor subsidie. Bekijk hier de subsidieregeling.

 

Dus ga aan de slag met je buren of meerdere bewoners uit de straat. “Met deze regeling willen we bewoners enthousiasmeren om de tuin te vergroenen. Samen kunnen we het verschil maken en zorgen voor een klimaatbestendige en gezonde samenleving!” zegt Martine enthousiast.

 

Open Watersportdag De Groote Wielen

Op zondag 10 juni 2018 vindt van 11.00 – 16.00 uur de jaarlijkse Open Watersportdag van Watersportvereniging De Groote Wielen te Rosmalen plaats. Tijdens de Open Watersportdag kunnen bezoekers allerlei watersporten uitproberen. Zo kun je je vanaf 10 uur ter plekke inschrijven voor een proefles zeilen, surfen, kayak of SUP (€5,- p.p. per keer).  

De proeflessen duren een klein uurtje. Voor de zeil- en surfcursus is de minimum leeftijd 8 jaar en een zwemdiploma is verplicht.

 

Elk jaar verbetert de locatie
De Watersportvereniging De Groote Wielen (WV DGW) is te vinden aan de Rosmalensedijk, recht tegenover het strandje. Zo hebben we dit voorjaar een nieuwe helling gekregen op onze eigen locatie, waardoor de kleinere boten, die bij ons op het terrein in de zomer opslag liggen, gemakkelijker in en uit het water kunnen.

 

Watersportcursussen en meer
De Watersportvereniging De Groote Wielen organiseert naast de Open Watersportdag ook in 2018 weer vele activiteiten. Zo staan de zeil- en surfcursussen inmiddels goed bekend en zijn ze erg populair, zowel bij jongeren als volwassenen. De inschrijving daarvoor is inmiddels geopend. “We willen graag de watersport voor iedereen in Rosmalen en omstreken mogelijk en toegankelijk maken”, aldus bestuursvoorzitter Olga Diemel.

Naast de cursussen organiseert WV DGW ook de jaarlijkse Nieuwjaarsduik, verschillende zeilclubwedstrijden en de Groote Snertrace. Olga: “Maar bovenal is het belangrijkste dat we een vereniging zijn waar liefhebbers van watersport lekker de plas op kunnen, ervaringen kunnen uitwisselen of waar je gewoon gezellig samen kunt zijn.”

 

Leden van WV DGW kunnen tijdens de Open containerdagen (ongeveer 1x per maand) verenigingsmateriaal gebruiken en zo eens een andere watersport uitproberen. Meer weten of lid worden? Kijk op de site.

 

Beeld: Iris Wuijster fotografie

Gezond wonen in De Lanen met Healthy Home

Lucht, vocht, licht, temperatuur en geluid; allemaal factoren die van invloed zijn op het binnenklimaat van je woning. En daarmee ook op je gezondheid. Toch heeft 90 procent van de huishoudens zich nog nooit verdiept in bijvoorbeeld de luchtkwaliteit in huis. Laat staan dat er maatregelen worden genomen om gezonder te wonen.

Luchtkwaliteit binnen slechter dan buiten
Er is veel aandacht voor de luchtkwaliteit buiten. Recente onderzoeken tonen echter aan dat het vooral de luchtkwaliteit  binnen is die voor gezondheidsproblemen kan zorgen. De binnenlucht is nog vele malen sterker vervuild dan de buitenlucht. En dat terwijl mensen al snel meer dan twintig uur van hun tijd per dag binnen doorbrengen. Het is dus heel belangrijk dat de lucht zo schoon mogelijk is.

 

Healthy Home
Healthy Home is een comfortabele en energiezuinige nieuwbouwwoning. Bij de keuze van technische installaties en toegepaste materialen is gekozen voor oplossingen die bijdragen aan een gezonde woonomgeving.
Healthy home is een initiatief van Hoedemakers bouw en ontwikkeling. Een innovatie waarin een breed veld van ondernemers, toeleveranciers en producenten samen werken. Bij het project zijn kennisinstituten, belangenorganisaties en de overheid betrokken. De pilot start in de woonwijk De Groote Wielen in Rosmalen, waar een duurzame nul-op-de-meter woning wordt vergeleken met een Healthy Home. In de woningen wordt gedurende twee jaar meetapparatuur geplaatst om de luchtkwaliteit te monitoren.

 

Testgezinnen gezocht!
Voor de startfase fase zoeken we testgezinnen die de komende twee jaar willen wonen en dus  meedoen in het Healthy Home project in de Groote Wielen. Na afloop van de pilot krijgen de testgezinnen de mogelijkheid om de woning te kopen.

Meer weten over Healthy Home, geïnteresseerd om als testgezin deel te nemen of wil je gewoon op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Kijk dan op de website www.healthyhome.nu en volg de pilot op Facebook.

 

Tijdelijke huisvesting Campus aan De Lanen en De Hoven

In De Lanen - Centrum wordt een nieuw Kindcentrum gerealiseerd. Dit leer- en ontwikkelcentrum zal uiteindelijk in een permanent gebouw in bedrijf gaan. De gemeente ’s-Hertogenbosch realiseert per schooljaar 2018/2019  - ter overbrugging naar de permanente huisvesting - een tijdelijk onderkomen. Vooruitlopend daarop zijn onlangs de naam en het logo gelanceerd.

Campus aan De Lanen
In De Groote Wielen wordt een bijzondere plek gerealiseerd: Campus aan De Lanen. De campus biedt opvang en onderwijs onder één dak voor kinderen van 0 tot en met 14 jaar. Een uniek concept waarin kinderopvang, basisonderwijs en voortgezet onderwijs samenwerken. Frouke Boel van het Innovatieteam Signum Onderwijs: “Samen met de projectgroep, stuurgroep, het bestuur van Signum en de achterban is gekozen voor deze naam. We zijn bijzonder blij met de huisstijl. Het benadrukt onze speerpunten. Kinderen van diverse leeftijden ontmoeten én leren van elkaar. Een ander belangrijk facet is het buiten zijn en bewegend leren. Kinderen ontdekken, onderzoeken en leren in en van de natuur in de wijk.” Benieuwd geworden? Bekijk de flyer.

 

Tijdelijke huisvesting
Na de zomervakantie van 2018 biedt het centrum plaats aan basisschoolleerlingen van Campus aan De Lanen en aan de kinderen van Kinderopvang Ons Kindbureau. Omdat de komende jaren het leerlingaantal van het nabijgelegen Kindcentrum De Hoven groeit en het gebouw hiervoor te weinig ruimte biedt, zal een aantal van hen tijdelijk eveneens gebruik maken van Campus aan De Lanen.

 

Het gebouw voorziet in huisvesting van basisschoolleerlingen en bezoekers van de kinderopvang gebaseerd op een modern leer-en ontwikkelconcept. Er zullen vier leerpleinen worden ingericht voor in totaal 145-150 leerlingen. Voor geschikte kinderopvang worden ruimtes ingericht.

 

De bouw van de tijdelijke huisvesting zal naar verwachting worden gerealiseerd door De Meeuw Oirschot B.V. Zij hebben de voorlopige gunning gekregen vanuit de aanbestedingsprocedure. De Meeuw werkt op dit moment het plan verder uit. Wanneer dit leidt tot overeenstemming wordt het plan definitief gegund. Hierna zal de Meeuw het plan afronden en in de loop van mei presenteren. Er van uitgaande dat alles volgens planning verloopt kan het gebouw per 1 augustus in gebruik genomen worden.

 

Aanmelden kan al!
Binnenkort staat de website online met alle inhoudelijke gegevens en praktische informatie zoals dagindelingen, voedingsbeleid en gymtijden. Aanmelden kan al wel. Voor kinderopvang via info@onskindbureau.nl en voor basisonderwijs via info@campusaandelanen.nl

 

Eerste bewoners nemen intrek in De Lanen

Wat tot voor kort nog bouwterrein was, begint beetje bij beetje een levendige straat te worden. De eerste bewoners van De Lanen ontvingen half maart de sleutel van hun woning. Familie Hermes had de primeur!

Hoedemakers bouw en ontwikkeling begon in juni 2017 met de bouw van de woningen in Parktuinen fase 1A. Nu, 9 maanden later, is het eerste blok opgeleverd. Vorig jaar kochten Mark en zijn vrouw Gemma bouwnummer 1, een hoekwoning. Zij waren blij verrast toen ze hoorden dat ze al in maart de sleutel zouden krijgen. “Nu kunnen we nog voor de meivakantie verhuizen”, zegt Mark.

 

Maatwerk
De woning is naar wens opgeleverd en momenteel wordt er hard geklust in huize Hermes. “Onze woning, type Hazelaar, had oorspronkelijk een grote zolderslaapkamer. Op deze slaapkamer hebben we een ensuite badkamer laten plaatsen”, zegt Gemma enthousiast. Best een opvallende optie vond ook kopersbegeleider Karin Spronck, waar ze tijdens het bouwproces regelmatig contact mee hadden. Gemma: “Het is prettig dat we de ruimte en vrijheid kregen om de indeling naar wens aan te passen. En dat iemand helpt bij het maken van keuzes en meedenkt over de mogelijkheden. Karin heeft goed geadviseerd over wat technisch wel of niet haalbaar was. Neem als voorbeeld de schuine muur in de badkamer. Zij gaf ons de tip om het bad net iets verder uit de muur te plaatsen in verband met de instap. Karin blijkt volledig gelijk te hebben gehad, dus we zijn blij dat ze ons hierin heeft geadviseerd.”

 

Buurtgevoel
De overige zes woningen zijn inmiddels ook opgeleverd en het contact met de andere bewoners is goed. “We hebben zelfs een WhatsApp-groep met de buurt waarin we allerlei weetjes, tips en nieuws met elkaar delen. Van het plaatsen van een schutting naar oplevering tot de aanleg van de tuinen”, zegt Mark. Gemma vult aan: “Ik denk dat je de buurt over twee jaar niet meer herkend. Momenteel is er veel reuring door allerlei bouwactiviteiten, ook de bouw van Zuiderlei zal binnenkort beginnen. Daarom genieten we nu nog maar even van het weidse uitzicht.”

 

Volgende bouwfase De Lanen nog duurzamer!

Voor de tweede fase van De Lanen zetten de ontwikkelaars nog een tandje bij. Een groot gedeelte van de woningen en het openbaar gebied loopt vooruit op de eisen van ons kabinet en wordt nu al helemaal gasloos. En ook nul-op-de-meter woningen vormen geen uitzondering meer.

NOM-woningen
Momenteel is de druk op de woningmarkt hoog, de vraag naar nieuwe woningen heeft een enorme vlucht genomen. Maar de consument koopt graag voor de lange termijn, daarom wordt er volop gebouwd en gewerkt aan duurzame woningen. En in het kader van duurzaam bouwen en energiebesparing nemen ook steeds meer gemeenten nul-op-de-meter-woningen als uitgangspunt. Zo ook in De Groote Wielen. Eerder kozen woningcorporatie Zayaz en Hoedemakers Bouw en Ontwikkeling al voor een duurzame oplossing door 39 NOM-woningen te ontwikkelen. “De woningen die deze zomer worden opgeleverd, hebben onder andere slimme installaties zoals zonnepanelen, zijn extra goed geïsoleerd en hebben een hogere luchtdichtheid. Goed voor het milieu en het scheelt in de portemonnee”, zegt Hein Geertsma van Hoedemakers bouw en ontwikkeling.

 

Gasloos
Het kabinet formuleerde belangrijke klimaatdoelstellingen. Uiterlijk in 2030 gaat de gaskraan in Groningen dicht. Om die te halen is afgesproken dat op zeer korte termijn al, alle nieuw te bouwen huizen niet meer op het gasnet worden aangesloten. Er zijn nog geen wettelijke regels die gasloos bouwen verplichten, maar de gemeente ’s-Hertogenbosch wil dat vooruitlopend hierop al wel gasloos wordt gebouwd bij De Lanen in de tweede fase. Dit stelt nieuwe eisen aan de architecten en ontwikkelaars, maar ook aan de bewoners en ontwikkeling van het openbaar gebied. Denk aan woningen met warmtepompen, hogere isolatiewaardes, beter isolatieglas, luchtdicht bouwen, warmte-terug-win installatie, zonnepanelen en parkeervakken met oplaadpunten. Hoe dat plan er precies uit komt te zien is nog niet bekend.

 

EPC=0
Onlangs hebben alle ontwikkelaars, de gemeente en Enexis aan tafel gezeten om over de ontwikkelingen te praten. Projectleider Cees van de Kreeke van de gemeente ’s-Hertogenbosch: “De woningen die momenteel worden gebouwd in de eerste fase hebben nog wel een gasaansluiting. Binnen de tweede fase geldt het principe: gasloos en EPC=0. Bekijk op de plattegrond fase een (grijze blokjes) en fase twee (licht groen aangeduid) binnen De Lanen.

 

Voor de woningen die nog ontworpn worden in de rest van De Lanen geldt dat die moeten voldoen aan de hogere EPC=0 eis. Gasloos bouwen met EPC=0 is qua techniek op verschillende manieren realiseerbaar.” Op dit moment wordt gewerkt aan de uitgangspunten. De komende maanden buigen de gemeente en ontwikkelaars zich over de invulling en worden alle afspraken op het gebied van duurzaamheid, gasloos bouwen, financiën en het openbaar gebied vastgelegd. Hierover wordt dit voorjaar meer duidelijkheid verwacht.

 

Voordelen
Bij de overgang naar gasloos wonen komt veel kijken. Bijvoorbeeld een andere manier van koken dan het vertrouwde gasstel. Maar denk ook aan een ander verwarmingssysteem en een andere manier om water te verwarmen. Voor het verwarmen van een woning wordt een warmtepomp vaak genoemd. Dat is een apparaat dat energie uit lucht of uit de bodem haalt en omzet in warmte voor centrale verwarming en warm tapwater. De warmtepomp verbruikt elektriciteit, afhankelijk van de grootte van de woning zal de energierekening van de stroom hoger uitvallen, als je volledig gasloos gaat wonen. “Om dat te voorkomen is het belangrijk om bij een stijgend elektriciteitsgebruik te investeren in zonnepanelen. Zo kan je de energie die voor de warmtepomp nodig is, zelf opwekken. De uiteindelijke winst komt uit verder te ontwikkelen installaties. We verwachten nog meer innovatie door producenten van deze apparaten”, zegt Cees Robbemondt van Van Wanrooij projectontwikkeling.

 

Ontwikkelingen binnen De Lanen

De bouw van De Lanen gaat verder, een unieke woonbuurt met een grote diversiteit aan woningen. De eerste huizen worden deze maand al opgeleverd.

De Lanen Zuid
Heijmans Vastgoed realiseert in een groene en waterrijke omgeving 12 rij- en hoekwoningen, waarvan al een aantal in optie of verkocht zijn. Gelegen aan de Groote Wielenplas komen, met een weidse blik over het water en aan een autovrije parkzone 5 verandawoningen. Aan de singel met een tuin op het zuiden komen 7 singelwoningen. De woningen zullen worden uitgerust met Heijmans SlimWonen en brengt waardoor het huis van de toekomst binnen handbereik. Bekijk het beschikbare woningaanbod op de website  of contact op met Het Waare Huis.

 

In opdracht van woningbouwvereniging Zayaz realiseert Heijmans hier ook 21 sociale huurwoningen. Oplevering wordt in de zomer verwacht.

 

ZuiderLei
ZuiderLei is een ontwikkeling van AM voor Hertogbouw en wordt in drie fasen gerealiseerd. Deze locatie ligt op de meest zuidelijke punt in de Lanen met een schitterend uitzicht over de waterplas.

De eerste fase ‘Thuis aan de Singel’ telt 27 koopwoningen aan de Lunersingel. Er zijn nog rijwoningen beschikbaar in twee typen: het traditionele type Appelvink en het type Bladkoning met een extra grote zolder en dakkapel. Beide met keuze uit verschillende gevelindelingen. De woningen hebben op alle woonlagen vloerverwarming en een tuin op het zuiden. Verkoopprijs vanaf € 274.950,- vrij op naam.

 

In fase 2 ‘Thuis aan De Laantjes’ zijn 28 ruime hof- en twee-onder-een-kapwoningen in verkoop. De hofwoningen hebben een sfeervolle veranda aan het groen. De twee-onder-een-kapwoningen zijn er met een garage of een grote zij-uitbouw. Verkoopprijs van € 289.900,- tot en met € 464.900,- vrij op naam.

 

Fase 3 ‘Thuis aan de Waterkant’ is nog in ontwikkeling. Later dit jaar zullen de 27 riante twee-onder-één-kap- en vrijstaande woningen in verkoop komen. Variërend in uitstraling en met diversiteit in de indeling, maar allen met een groot terras aan de voorzijde. Voorlopige prijsindicatie vanaf circa € 550.000,-  vrij op naam.

 

De virtuele tour op de website geeft je alvast een goede indruk van de woningen en ligging. De verkoop is in handen bij Boumij Makelaars en Het Waare Huis.

 

Parktuinen
Na een feestelijke opening op 3 maart kunnen bewoners via de nieuwe brug vanuit de Hoven naar De Lanen oversteken. Mooi op tijd voor de eerste bewoners van deze woonbuurt, die binnenkort hun woning kunnen betrekken. Hoedemakers bouw en ontwikkeling levert de eerste woningen in Parktuinen namelijk in maart op.

 

Inmiddels is al de derde fase van Parktuinen in verkoop. Er zijn nog enkele tussenwoningen te koop. Ruime huizen met grote tuinen. Bovendien is er veel maatwerk mogelijk om je persoonlijke woonwensen te realiseren. Verder wordt er achter de schermen hard gewerkt aan de ontwikkeling van een volgende fase. Kijk op de website. Hier kun je je ook inschrijven voor de nieuwsbrief!

 

Het Goede leven in De Lanen
Alle woningen in dit plan van Van Wanrooij zijn verkocht en naar verwachting zal de eerste paal half juni de grond in gaan. De voorbereidingen voor de 20 woningen in fase 2 wordt binnenkort opgestart.

 

Ook worden alle woningen in fase 2 gasloos opgeleverd, bijzonder, want dat maakt De Lanen hiermee de eerste gasloze wijk in Den Bosch en omgeving.

Volg het project via de website en blijf op de hoogte van het nieuws en de ontwikkelingen.

 

De Groote Lanen
De verkoop van De Groote Lanen is inmiddels in volle gang en het project is enthousiast ontvangen. De meeste woningen zijn reeds verkocht en de koopovereenkomsten worden ondertekend. De Groote Lanen kenmerkt zich door de diversiteit aan woningtypen. Aan de markante Koornwaardlaan staat het individuele karakter van de woningen voorop. Riante vrijstaande woningen en exclusieve twee-onder-één-kapwoningen op royale brede percelen, waardoor groen en statig wonen op bijzondere wijze worden gecombineerd. Aan de oostzijde biedt het project ruimte aan diverse woningtypen met diepe zonovergoten tuinen. Benieuwd welke woningen nog beschikbaar zijn? Kijk op de website.

3 maart open Huis in Parktuinen

Bezoek De Lanen in nieuwbouwwijk De Groote Wielen op 3 maart aanstaande tussen 11.00 en 14.00 uur en neem een kijkje in één van de eerste woningen die daar gebouwd worden. Ervaar de sfeer en ruimte, drink een kop koffie en stel al je vragen. Medewerkers van Hoedemakers en makelaarskantoor Het Waare Huis staan je graag te woord.

In de nieuwe woonbuurt De Lanen worden door Hoedemakers bouw en ontwikkeling gefaseerd ruim 300 woningen gebouwd. Op dit moment zijn er nog enkele woningen beschikbaar in Parktuinen 1C die qua ruimte en indeling vergelijkbaar zijn met de woning die wordt open gesteld. Heb je interesse in één van de nog beschikbare woningen, dan is het zeker de moeite waard om een kijkje te komen nemen. Je bent van harte welkom!

 

Breng jij op 3 maart tussen 11.00 en 14.00 uur ook een bezoekje aan het open Huis in Parktuinen? Bewegwijzering leid je via de Blauwe Sluisweg, Hustenweg en Koornwaardlaan naar de plaats van bestemming. Of loop even door nadat je de nieuwe brug tussen De Hoven en De Lanen hebt overgestoken, die op dezelfde dag tussen 11.00 en 13.00 uur wordt geopend. De koffie staat klaar!