PLANNEN VOOR HET CENTRUM

De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft in samenwerking met projectontwikkelaars en een belegger voor het winkelcentrum opdracht verleend voor het opstellen van een stedenbouwkundig plan voor het gehele centrum.

In dit plan worden, naast het winkelcentrum en de nieuwbouw voor Campus aan de Lanen, ruim 500 woningen opgenomen. Stedenbouwkundig bureau SVP werkt samen met landschapsbureau OKRA aan het eerste concept. Projectleider Claud Leermakers van de gemeente ’s-Hertogenbosch licht toe: “Hoe past het programma in een stedenbouwkundige setting, welk karakter krijgt het gebied en hoe gaan we om met water? Dat en vele andere onderwerpen komen in het stedenbouwkundig plan aan de orde. We verwachten aan het eind van dit jaar een plan te kunnen presenteren waar iedereen zijn licht over kan laten schijnen.”

 

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief.

 

OPENING TIJDELIJKE LOCATIE CAMPUS AAN DE LANEN

Het zal je niet ontgaan zijn: de komst van Campus aan De Lanen in de Groote Wielen. Eind augustus is het tijdelijke gebouw in gebruik genomen. Het definitieve gebouw van dit leer- & ontwikkelcentrum voor kinderen zal in de toekomstige buurt Centrum komen.

Tijdelijke locatie
Campus aan de Lanen is na de zomer van 2018 gestart in een tijdelijk onderkomen, aan de Lunersingel 181 in Rosmalen. De tijdelijke huisvesting is een gebouw met veel ruimte, openheid, goede lichtpunten en een goede akoestiek. Frouke Boel, directeur Campus aan De Lanen: “De campus biedt opvang en onderwijs onder één dak voor kinderen van 0 tot en met 14 jaar. Een uniek concept waarin kinderopvang, basisonderwijs en voortgezet onderwijs samenwerken.”

 

EVKR5984

 

Campus aan De Lanen biedt nu plaats aan 15 kinderen en Kindcentrum de Hoven heeft ruim 70 leerlingen in het tijdelijke schoolgebouw. De permanente campus moet uiteindelijk plek bieden aan zo’n 500 leerlingen. “De nieuwe school is nodig omdat er in totaal 1200 nieuwe woningen komen in het nieuwste deel van De Groote Wielen. De allereerste bewoners kunnen vermoedelijk binnenkort hun woningen in”, laat Cees van de Kreeke, projectmanager van de gemeente ‘s-Hertogenbosch weten.

 

Buiten leren
Een van de speerpunten van Campus aan De Lanen is buiten en bewegend leren. Vanzelfsprekend zal de nu nog grijze buitenruimte groener, avontuurlijker en uitnodigend gemaakt worden om het onderzoekend leren te stimuleren bij de kinderen. Frouke: “We zijn ontzettend blij met de toezegging van de gemeente ’s-Hertogenbosch om ons te helpen met het vergroenen van de buitenruimte. Een landschapsarchitect van de gemeente gaat ons hierbij helpen. Hij heeft een uitdagend ontwerp gemaakt, passend bij onze wensen. Op zaterdag 22 september is er een grote tuinklusdag op het terrein en zal het ontwerp goed zichtbaar worden. Ouders en andere betrokkenen gaan die dag samen aan de slag om de buitenruimte groener en spannender te maken. Denk aan vlinderstruiken en het afkoppelen van regenpijpen, zodat regenwater terug de bodem in kan lopen. “Ik zie het als een noodzaak om zowel de kinderen iets bij te brengen, maar ook om wat groen terug te geven aan de wijk met haar bebouwing en vele ontwikkelingen”, zegt Frouke enthousiast.

 

IMG_8388

 

Officiële opening
Ondanks dat de leerlingen al enkele weken gebruik maken van het noodgebouw, zal de officiële opening plaatsvinden op woensdag 10 oktober. De kinderen gaan hiervoor het programma samenstellen en de uitnodigingen maken. Iedereen die nieuwsgierig is naar het gebouw of de vervolgplannen is welkom om dan een kijkje te komen nemen. Meer informatie volgt op de website van Campus aan De Lanen.

 

OPLEVERING MOSAÏK EN INRICHTING MOSASINGEL

De koop- en huurwoningen in het plan Mosaïk hebben de afgelopen periode bewoners gekregen. Ook is in overleg met een aantal van hen een plan opgesteld voor de inrichting van de openbare ruimte.

De koopwoningen waren al ruim voordat de bouw van start ging verkocht. Alle 8 koopwoningen en 18 huurwoningen zijn voor de zomervakantie opgeleverd. Aan de 16 huurappartementen wordt momenteel de laatste hand gelegd. Deze worden begin oktober opgeleverd. Alle woningen en appartementen zijn inmiddels ook verhuurd via MVGM.

 

mosaic Mosasingel

mosaic app

mosaic GrooteWielenlaan

Daarmee kon ook het plan voor de inrichting van de openbare ruimte worden uitgewerkt. Dat betreft het gebied vanaf het winkelcentrum langs de gehele Mosasingel. Belangrijk onderdeel van dit plan betreft het besluit om tussen de koopwoningen en de waterplas geen doorgaande straat maar een groen ingericht verblijfsgebied te maken.

Werkzaamheden kruising Vlietdijk Groote Wielenlaan

 

Inrichting openbare ruimte Mosasingel  
Om de kruising van de Vlietdijk met de Groote Wielenlaan overzichtelijker en veiliger te maken zal deze aangepast worden. Het bestaande asfalt wordt verwijderd en er zal een verhoogd plateau met nieuw asfalt aangelegd worden. Ook sluit het huidige fietspad, gelegen naast de Vlietdijk, ter hoogte van Albert Heijn, aan op het nieuwe fietspad. Daarnaast zal de Rosmalensedijk tussen de Vlietdijk en de Hafstraat omgevormd worden tot een fietspad. De aansluiting van de Vlietdijk met de Rosmalensedijk komt hiermee, voor automobilisten, te vervallen. Bekijk de planning.

 

MAAK KENNIS MET DE VOORZITTER VAN DE WELSTANDSCOMMISSIE, MARC RENIERS

Marc is enkele jaren geleden gevraagd om te zorgen dat de plannen van ontwikkelaars en architecten binnen De Lanen goed op elkaar en op de stedenbouwkundige uitgangspunten aansluiten. Nu de eerste woningen binnen het project binnenkort worden opgeleverd, is dit een goed moment om met hem terug te blikken op het proces.

Samen ontwikkelen
Marc is voorzitter van de welstandcommissie van ‘s-Hertogenbosch. Aan hem de taak om samen met de gemeentelijke stedenbouwkundige én ontwerper openbare ruimte, de ruimtelijke ambities van De Lanen op een inspirerende wijze uit te dragen naar de ontwikkelaars, architecten en alle betrokken ontwerpende disciplines. “Om in een vroeg stadium van het ontwerpproces bij de plannen inDe Groote Wielen betrokken te worden was nieuw en ook  een uitdaging. Maar heel boeiend om zo nauw bij het totale proces van de totstandkoming van een grote woningbouwontwikkeling betrokken te zijn. Samen ontwikkelen maakt het interessant! Een ontwikkelaar kijkt naar de marktvraag, de architect ontwerpt op basis van deze uitgangspunten en dit moet dan weer aansluiten op de stedenbouwkundige plannen van de gemeente en de welstandcommissie”, laat Reniers weten.

 

Eerste resultaten
Deze tijd met nieuwe inzichten en ideeën zorgt voor een andere dynamiek. Het daagt uit tot hoogwaardige, en waar mogelijk zelfs avontuurlijke, architectuur. Maar het vraagt ook om een ander soort begeleiding vanuit de gemeente. Marc: “Doordat we met meerdere personen aan de plannen werken, ontstaat er een grotere betrokkenheid bij de inhoud en de voortgang. Het is mijn taak om dat proces vlot te laten verlopen. Zo adviseer ik de opdrachtgever en de gemeente over de keuzes van de ontwerpers. Daarnaast zorg ik ervoor dat de verschillende architecten de ontwerpen waar nodig op elkaar afstemmen. Mooi om te zien dat dit ook daadwerkelijk zijn vruchten heeft afgeworpen, want de eerste straten en woningen tonen dat al aan.”

 

Passend binnen het grote verhaal
“Om tot concrete invulling van het plangebied De Lanen te komen, gaan we met de verschillende opdrachtgevers en ontwerpers om tafel. Aan mij de taak om tijdens overlegmomenten overeenstemming te krijgen tussen de diverse architecten en recht te doen aan alle wensen van de betrokken partijen. In het begin gaat het over grote onderdelen als het bouwvolume, aantal woningen en welk type. Gedurende het proces wordt het steeds gedetailleerder. Nu hebben we het over de uitwerking van daken en gevels bijvoorbeeld; welke dakbedekking of metselwerk wordt gebruikt? Welke stenen en kleuren kiezen we? Stel dat de ene woning gebouwd wordt met bruine stenen en de huizen die hieraan grenzen zwarte stenen hebben… past dat dan wel? We zoeken continu naar verbinding tussen de architectonische ontwerpen. Zo ontstaat als het ware een familie. Want het geheel moet meer zijn dan gewoon een heleboel huizen bij elkaar. Het gaat om de samenhang!”, zegt Marc enthousiast.

 

Plannen worden zichtbaar
Terugkijkend op het proces laat Marc weten dat hij deze aanpak als zeer positief heeft ervaren. ”Ik weet niet of het sneller is gegaan, maar zeker soepeler en gestroomlijnder, waardoor er een geïntegreerd totaalontwerp tot stand is gekomen. Dat heeft de kwaliteit verhoogd.” Nu de puntjes voor dit plandeel op de i worden gezet, kunnen Marc en zijn team aan de slag met het volgende project binnen De Lanen.

 

De Lanen krijgt vorm

Beetje bij beetje krijgt de buurt vorm. De eerste woningen zijn al weer een aantal maanden bewoond. Naast de start van bouw van verschillende projecten in de eerste fase van De Lanen, kijken we ook uit naar de tweede fase.

In één van de nieuwe woningbouwprojecten kan iedereen een plekje vinden. Of je nu starter of senior bent, met kinderen op komst of net uit huis. Er zijn zowel koop- als huurmogelijkheden. Projectleider Kathy van Grinsven van de gemeente ’s-Hertogenbosch is enthousiast: “Het thema voor De Lanen luidt ‘groen wonen aan lanen en parken’. De nieuwbouwwoningen sluiten hier naadloos op aan.”

 

Hoedemakers bouw en ontwikkeling is een van de eerste ontwikkelaars die aan de slag ging in De Lanen. Inmiddels is fase 1 van Parktuinen helemaal verkocht. De eerste bewoners wonen  er en zij zijn erg enthousiast over hun nieuwe wijk. Op dit moment is Hoedemakers achter de schermen druk bezig met de voorbereiding van fase 2. Het eerste deel met 19 koopwoningen wordt naar verwachting al aan het eind van dit jaar gepresenteerd. Goed om te weten: de populaire woningtypes uit fase 1 komen terug en nu nóg energiezuiniger!

 

Half september heeft ook KlokGroep de helft van de 46 woningen uit plan Parklanen opgeleverd. De laatste woningen verwachten zij in oktober op te leveren.

 

Start bouw
Het goede leven in De Lanen, van Van Wanrooij  Bouwbedrijf is gestart met de bouw realisering van de 44 woningen. De fundering ligt er en er wordt nu gestaag verder gebouwd. De verwachting is dat deze woningen voor de zomer van 2019 worden opgeleverd. De start van de huurderswerving van de (middeldure) huurwoningen zal medio Q1 zijn, voor meer info over die woningen volg de website www.borgdonck.nl. De plannen voor de tweede fase, 20 huurwoningen, worden ook steeds concreter. Als alles volgens planning verloopt wordt ook volgende jaar gestart met de bouw van die woningen.

 

Dit geldt ook voor AM’s Zuiderlei: fase 1 Thuis aan de singel en fase 2 Thuis aan de Laantjes zijn inmiddels geheel verkocht. De laatste woning wordt binnenkort getekend. De bouwwerkzaamheden zijn inmiddels gestart.

 

De verkoop De Lanen Zuid met 12 rij- en hoekwoningen van Heijmans is ook nagenoeg afgerond. Op dit moment zijn alle huizen, op een na, verkocht. De ontwikkelaar is nu druk doende met de voorbereidingen om eind van dit jaar te kunnen starten met de bouw van deze woningen.

 

Aannemer Van den Bosch zal half oktober starten met hun werkzaamheden voor De Groote Lanen. Hiermee zitten dan bijna alle bouwers van De Lanen fase 1 in de uitvoeringsfase.

 

Mimosa

 

Opening Mimosa
Op woensdag 5 september is het complex Mimosa officieel geopend door wethouder Roy Geers samen met de vertegenwoordigers van Zayaz en Heijmans. Bij de entree van De Lanen werd samen met de vele nieuwe bewoners het glas geheven op de succesvolle oplevering van dit complex met 21 sociale huurwoningen. Bijzonder want Mimosa zal het enige appartementencomplex in De Lanen zijn. Hiermee is weer een stap gezet in het aanbieden van een breed woningaanbod in De Lanen.

 

Werkzaamheden kruising Vlietdijk – Groote Wielenlaan

Om de kruising van de Vlietdijk met de Groote Wielenlaan overzichtelijker en veiliger te maken zal deze aangepast worden. Het bestaande asfalt wordt verwijderd en er zal een verhoogd plateau met nieuw asfalt aangelegd worden. Ook sluit het huidige fietspad, naast de Vlietdijk, ter hoogte van Albert Heijn, aan op het nieuwe fietspad. Daarnaast zal de Rosmalensedijk tussen de Vlietdijk en de Hafstraat omgevormd worden tot een fietspad. De aansluiting van de Vlietdijk met de Rosmalensedijk komt hiermee, voor automobilisten, te vervallen.

Planning
De werkzaamheden starten op maandag 24 september en zijn klaar op vrijdag 2 november. Ze worden uitgevoerd in 3 fases:

Fase 1: van 24 tot en met 26 september worden de fietspaden naast de Vlietdijk ter hoogte van de Albert Heijn op elkaar aangesloten en wijzigen de kruising Vlietdijk – Rosmalensedijk. Deze kruising is daardoor tijdelijk afgesloten. De Vlietdijk blijft bereikbaar.

 

Fase 2: van 27 september tot en met 14 oktober zal een verhoogd plateau aangelegd worden bij de kruising van de Vlietdijk met de Groote Wielenlaan. Deze kruising is daardoor tijdelijk afgesloten voor al het verkeer. Het verkeer wordt met borden omgeleid. Om de Albert Heijn bereikbaar te houden maken worden twee tijdelijke doorsteken tussen de Coupletweg en de Vlietdijk gecreëerd. Het haagje wordt daarom tijdelijk verwijderd, en zal na de werkzaamheden weer teruggeplaatst worden.

 

Fase 3: van 8 oktober tot en met 2 november zal de Rosmalensedijk, tussen de Vlietdijk en de Hafstraat, aangepakt worden, om hier een fietspad met verlichting van te maken. Dit deel van de Rosmalensedijk is niet meer toegankelijk voor automobilisten. Het fietspad zal vervolgens aangesloten worden op de bestaande rijbaan Rosmalensedijk, ter hoogte van de Hafstraat. Ook komen er twee aansluitingen met de Mosasingel. In het plantseizoen (uiterlijk april 2019) worden naast het fietspad een aantal bomen gepland.

 

Geen extra waarschuwingsborden
Vanuit de wijk is het verzoek gedaan om extra waarschuwingsborden te plaatsen bij het fietspad bij de Albert Heijn. Omdat de verkeerssituatie op deze plek op zeer korte termijn zal wijzigen, plaatst de gemeente ‘s-Hertogenbosch geen extra tijdelijke borden.

 

Meer informatie
Heb je een vraag over de werkzaamheden? Neem dan contact op met J. van Strien, projectleider van de afdeling Projectmanagement en Voorbereiding. Zijn telefoonnummer is 06 – 525 84 121. Of stuur een e-mail naar openbareruimte@s-hertogenbosch.nl o.v.v. ‘Werkzaamheden kruising Vlietdijk / Groote Wielenlaan’.

 

Nieuwe tijdelijk school in het Centrum

De eerste palen zijn de grond ingeslagen. Hiermee is het startsein gegeven voor de bouw van Campus aan De Lanen, waar eveneens KC de Hoven met twee groepen gaat draaien. Ook is de ‘kiss and ride’-strook aangelegd. Beetje bij beetje beginnen de contouren van het gebouw van Campus aan De Lanen te ontstaan. Nog maar een paar weken en dan staat het gebouw er… Naar verwachting gaan de deuren op 20 augustus met een grote zwaai open.

Tijdelijke huisvesting
Campus aan De Lanen heeft voor de tijdelijke huisvesting een mooie plek toegewezen gekregen: de Lunersingel 181 in Rosmalen. Een van de speerpunten van Campus aan De Lanen is buiten leren. Aangezien de campus voorlopig in een tijdelijke voorziening gehuisvest is, is het team op zoek naar mogelijkheden om de buitenruimte groener, avontuurlijker en uitnodigend te maken om onderzoekend te leren. Frouke Boel, directeur Campus aan De Lanen: “Er wordt hard gewerkt aan het ontwerpen van een aantrekkelijke buitenruimte. Dat is altijd lastiger dan bij een definitieve voorziening. Zeker aangezien er bij de tijdelijke huisvesting enkel een grijs tegelplein wordt opgeleverd. Inmiddels hebben we een hovenier gevonden die met ons mee wil denken hoe we de buitenruimte kunnen vormgeven, van materialen tot aan beplanting om de biodiversiteit te vergroten.”

 

Hierbij kan de campus alle hulp en input gebruiken. Heb jij ideeën, kun je materialen leveren (denk aan boomstammen, hout en beplanting) of wil je graag je handen uit de mouwen steken tijdens een klusweekend in september? Laat dat dan even weten via info@campusaandelanen.nl “We hopen op hulp van zoveel mogelijk ouders en andere betrokkenen, om samen het schoolplein groener en spannender te maken”, zegt Frouke enthousiast!


sfeerimpressies Campus aan De Lanen en KC De Hoven

 

Route bouwverkeer
Na de zomer wordt gestart met de bouw van woningen in het oostelijke deel van De Lanen. Bouwverkeer mag alleen gebruik maken van de route Koornwaardlaan en Lunersingel en mag niet op de rijbaan ten noorden van de tijdelijke Campus aan De Lanen komen. Verder is het voor bouwverkeer verboden om gebruik te maken van de brug over de Groote Wielenplas.

 

Campus aan De Lanen is vanuit de Hoven gemakkelijk en veilig te bereiken via het fietspad dat inmiddels is aangelegd. Kinderen die met de auto worden gebracht, kunnen uitstappen op de ‘kiss and ride’ strook.

 

 

Totstandkoming van De Lanen

Marc Reniers is supervisor voor De Lanen. Hij is aangesteld om ervoor te zorgen dat de plannen van verschillende ontwikkelaars en architecten goed op elkaar en op de stedenbouwkundige uitgangspunten aansluiten. Reniers: “Het is in De Groote Wielen een relatief nieuwe functie dus dat is een uitdaging. Maar het is heel boeiend om zo nauw bij het totale proces van de totstandkoming van een dergelijke grote woningbouwontwikkeling betrokken te zijn.”

Samen ontwikkelen
Marc is lid van de welstandcommissie van ‘s-Hertogenbosch en is vandaaruit aangesteld als supervisor. Aan hem de taak om samen met de stedenbouwkundige van de gemeente, de ruimtelijke ambities van De Lanen op een inspirerende wijze uit te dragen naar de ontwikkelaars, architecten en alle bij het plan betrokken ontwerpende disciplines. “Samen ontwikkelen maakt het interessant! Een ontwikkelaar kijkt naar de marktvraag, de architect ontwerpt op basis van deze uitgangspunten en dit moet dan weer aansluiten op de stedenbouwkundige plannen van de gemeente en de welstandcommissie”, legt Marc uit.

Deze tijd met nieuwe inzichten en ideeën zorgen voor een andere dynamiek. Het daagt uit tot hoogwaardige, en waar mogelijk zelfs avontuurlijke, architectuur. Maar dit vraagt ook om een ander soort planbegeleiding vanuit de gemeente. Marc: “Doordat we met meerdere personen aan de plannen werken, ontstaat een grotere betrokkenheid bij de inhoud en de voortgang. Het is mijn taak om dat proces vlot te laten verlopen. Zo adviseer ik de opdrachtgever en de gemeente over de keuzes van de ontwerpers. Daarnaast zorg ik ervoor dat de verschillende architecten de ontwerpen waar nodig op elkaar afstemmen.”

Passend binnen het grote verhaal
“Om tot concrete invulling van het plangebied De Lanen te komen, ga ik met de verschillende opdrachtgevers en ontwerpers om tafel. Aan mij de taak om tijdens overlegmomenten overeenstemming te krijgen tussen de diverse architecten en recht te doen aan alle wensen van de betrokken partijen. In het begin gaat dit over grote dingen zoals het bouwvolume, aantal en type woningen. Maar dit wordt steeds gedetailleerder, denk bijvoorbeeld ontwerpen voor de gevels; wat voor soort ramen, komen er erkers of aanbouwen? En wat te denken van de inrichting van een wijk; waar komen de tuinen of garages en welke bomen worden aangeplant? In de Lanen is het karakter van de openbare ruimte namelijk de drager voor de architectonische uitwerking.”

In een later stadium hebben we het over de woningdetails. Hoe worden de daken en gevels uitgewerkt; welke dakbedekking of metselwerk wordt gebruikt? Welke stenen en kleuren kiezen we? Stel dat de ene woning gebouwd wordt met bruine stenen en de huizen die hieraan grenzen zwarte stenen hebben… past dat dan wel? We zoeken continu naar verbinding tussen de architectonische ontwerpen. Zo ontstaat als het ware een familie. Want het geheel moet meer zijn dan gewoon een heleboel huizen bij elkaar. Het gaat om de samenhang!”, zegt Marc enthousiast.

Groene tuinen met het oog op water berging

Het klimaat verandert, zo regent het vaker en heviger. Nu komt het regenwater vaak in het riool terecht, dat daardoor overbelast wordt. Met alle vervelende gevolgen van dien; overstromingen, schades en ander overlast tot gevolg. Eén van de oplossingen is het regenwater beter benutten en hergebruiken. De gemeente ’s-Hertogenbosch voert momenteel campagne om inwoners te informeren hoe zij er beter mee kunnen omgaan.  

De gemeente ‘s-Hertogenbosch vindt het belangrijk dat niet al het regenwater in het riool terecht komt, maar dat water weg kan zakken tussen tegels en bestrating. “In De Groote Wielen zijn al oplossingen gevonden voor de gevolgen van hevige regenval. Het zijn manieren waarmee het water boven de grond weggeleid wordt. Bewoners hebben dan zo min mogelijk last van ondergelopen straten. En bijkomend voordeel is dat het water niet direct in het riool verdwijnt”, zegt Martine Beuken, programmamanager Water bij de gemeente ’s-Hertogenbosch.

 

Aanleg en inrichting van groene tuinen
Martine: “We zijn eraan gewend geraakt om onze leefomgeving totaal naar ons gemak in te richten. Niet iedereen is zich er echter van bewust dat hierdoor nogal wat negatieve gevolgen ontstaan. Te veel bestrating in onze tuinen zorgt voor problemen tijdens hoosbuien, vermindering van biodiversiteit en zorgt voor opwarming van de stad.“ Nu de eerste bewoners van De Lanen binnenkort hun intrek nemen en gaan nadenken over de aanleg van hun tuinen wil de gemeente hen stimuleren niet teveel te verharden. Kortom, meer groen en minder tegels in de wijk. Bijvoorbeeld door de bestrating in de tuin af te laten lopen naar een verlaging in de tuin of grind te gebruiken zodat het water de grond kan zakken. Of wat te denken van een vijver in de tuin die het water opvangt of speciale kratten onder de grond die het water opvangen? Met kleine aanpassingen kun je al veel bereiken. Denk eens aan een regenton waarin je regenwater kunt opvangen en hergebruiken. Wil je meer weten of tips? Bekijk de website www.waardevolwater.nl

 

Samen voor meer groen in de buurt
Ook jij kunt helpen om het schone regenwater op te vangen en weer te gebruiken voor bijvoorbeeld je tuin. Zo help je de gemeente regenwaterbestendig te maken én bespaar je ook nog eens op drinkwater. Maar er zijn meer regelingen. Zo roept Waterschap Aa en Maas inwoners, verenigingen en bedrijven op om samen aanpassingen te doen die de leefomgeving klimaatbestendig maken en verbeteren. Als je met meerdere bewoners maatregelen treft kom je in aanmerking voor subsidie. Bekijk hier de subsidieregeling.

 

Dus ga aan de slag met je buren of meerdere bewoners uit de straat. “Met deze regeling willen we bewoners enthousiasmeren om de tuin te vergroenen. Samen kunnen we het verschil maken en zorgen voor een klimaatbestendige en gezonde samenleving!” zegt Martine enthousiast.

 

Open Watersportdag De Groote Wielen

Op zondag 10 juni 2018 vindt van 11.00 – 16.00 uur de jaarlijkse Open Watersportdag van Watersportvereniging De Groote Wielen te Rosmalen plaats. Tijdens de Open Watersportdag kunnen bezoekers allerlei watersporten uitproberen. Zo kun je je vanaf 10 uur ter plekke inschrijven voor een proefles zeilen, surfen, kayak of SUP (€5,- p.p. per keer).  

De proeflessen duren een klein uurtje. Voor de zeil- en surfcursus is de minimum leeftijd 8 jaar en een zwemdiploma is verplicht.

 

Elk jaar verbetert de locatie
De Watersportvereniging De Groote Wielen (WV DGW) is te vinden aan de Rosmalensedijk, recht tegenover het strandje. Zo hebben we dit voorjaar een nieuwe helling gekregen op onze eigen locatie, waardoor de kleinere boten, die bij ons op het terrein in de zomer opslag liggen, gemakkelijker in en uit het water kunnen.

 

Watersportcursussen en meer
De Watersportvereniging De Groote Wielen organiseert naast de Open Watersportdag ook in 2018 weer vele activiteiten. Zo staan de zeil- en surfcursussen inmiddels goed bekend en zijn ze erg populair, zowel bij jongeren als volwassenen. De inschrijving daarvoor is inmiddels geopend. “We willen graag de watersport voor iedereen in Rosmalen en omstreken mogelijk en toegankelijk maken”, aldus bestuursvoorzitter Olga Diemel.

Naast de cursussen organiseert WV DGW ook de jaarlijkse Nieuwjaarsduik, verschillende zeilclubwedstrijden en de Groote Snertrace. Olga: “Maar bovenal is het belangrijkste dat we een vereniging zijn waar liefhebbers van watersport lekker de plas op kunnen, ervaringen kunnen uitwisselen of waar je gewoon gezellig samen kunt zijn.”

 

Leden van WV DGW kunnen tijdens de Open containerdagen (ongeveer 1x per maand) verenigingsmateriaal gebruiken en zo eens een andere watersport uitproberen. Meer weten of lid worden? Kijk op de site.

 

Beeld: Iris Wuijster fotografie